ZEN TAI-CHI

Vezmite svoj život do vlastných rúk.

TAI-CHI pre začiatočníkov, krok po kroku.

Vážení priatelia,

otvárame Tai-Chi akadémiu.

Pripravili sme pre Vás možnosť pravidelne cvičiť a študovať Tai-Chi od úplných začiatkov v parku a priestoroch hotela Kormorán.

Cvičenia budú každú stredu a sobotu o 17:00 hodine.

Raz do mesiaca pripravíme pre vás cca 4 hodinovú prednášku o všetkom, čo sa nestihne povedať počas cvičenia a patrí k hlbšiemu pochopeniu vzťahov medzi telom, dušou a svetom okolo nás.

Cvičenie Tai-Chi sa môže pre vás stať cestou, ktorá vás krok po kroku – cieľavedome, vyvedie z labyrintu každodenných ťažkostí a prinavráti vašej mysli pokoj, vyrovnanosť a zmysluplnosť.

Ak je zdravá a pokojná myseľ, telo ju bude nasledovať.

Začíname: 1. 4. 2017 o 17:00 hodine v parku Hotela Kormorán

Kontakt: Juraj Váňa, 0905 491 718